Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

23 Listopada 2012

22 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyła się narada z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.
Podczas spotkania omówiono:
- stan bezpieczeństwa w 2011 r. i za dziesięć miesięcy 2012 r. w odkrywkowych zakładach górniczych,
- racjonalną gospodarkę złożem w odkrywkowych zakładach górniczych,
- wyniki kontroli energomechanicznych w odkrywkowych zakładach górniczych,
- likwidację odkrywkowego zakładu górniczego i rekultywację wyrobisk górniczych,
- funkcjonowanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi w odkrywkowych zakładach górniczych,
- dokumentację mierniczą odkrywkowych zakładach górniczych,
- wyniki kontroli przeprowadzonych w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2011 – 2012., ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz poprawności wyznaczania stref rozrzutu odłamków skalnych.
Podczas narady dyskutowano również o najistotniejszych zmianach w zakresie aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

do góry