Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice

20 Października 2017

W czwartek, 19 października br. w Jaworznie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Mysłowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., TAURON Wydobycie S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: Oddział „Murcki-Staszic”, Oddział „Mysłowice-Wesoła”, Oddział „Wieczorek”, Oddział „Piast-Ziemowit” i ZG „Sobieski”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2017 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych
z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w okresie IV kwartału 2017 r. i I kwartału 2018 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry