Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

14 Listopada 2022

W czwartek, 10 listopada br., w siedzibie PGG S.A. oddział KWK „Ruda” Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej odbyło się 26. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Zabrze, w tym zastępca prezydenta miasta, centrali PGG S.A. PGG S.A. oddział KWK „Ruda” w Rudzie Śląskiej Ruch Bielszowice oraz oddział KWK „Sośnica w Gliwicach, Zakładu Górniczego „Siltech” Sp. z o.o. w Zabrzu, SRK S.A. odział KWK „Makoszowy” w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2022 r. oraz eksploatacji planowanej na IV kwartał br. oraz I kwartał 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu.

Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A. oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Podjęto też zagadnienie współpracy organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

do góry