Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy

Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy

10 Listopada 2022

W środę, 9 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Kaźmierzowie.

Podczas spotkania przedstawiono zakres działalności OUG we Wrocławiu w odniesieniu do kopalń rud miedzi w ostatnich latach, w szczególności kopalni O/ZG „Rudna”, w aspekcie badanych przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń oraz kontroli zakładów górniczych. Przedstawiono najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów, zasad techniki górniczej, podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza związanych z przebywaniem i wykonywaniem czynności w przodkach wyrobisk w odniesieniu do zagrożenia tąpaniami, zawałami i opadem skał. Zwrócono uwagę na przyczyny powtarzających się wypadków charakterystycznych, zaistniałych podczas przewozu osób oraz odnotowywane zgony naturalne związane z zażywaniem środków odurzających. Omówiono również zagadnienia związane z zaistniałymi pożarami podziemnymi.

do góry