Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice

28 Kwietnia 2023

W czwartek, 27 kwietnia br. w PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Ornontowice. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Gminy Ornontowice, PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” oraz JSW S.A. KWK „Budryk”.

 Program obrad obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu,
  • sprawozdanie kopalń „Bolesław Śmiały” i „Budryk” z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2023 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
  • komunikat Wójta Gminy Ornontowice dotyczący wystąpienia szkód górniczych w okresie IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej kopalń „Bolesław Śmiały” i „Budryk”.
do góry