Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dotyczące stanu bhp w LW „Bogdanka”

Spotkanie dotyczące stanu bhp w LW „Bogdanka”

4 Maja 2023

28 kwietnia br. w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z zarządem i kierownictwem kopalni LW „Bogdanka” S.A.

Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników, w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób kierownictwa i dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników zakładu górniczego.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w LW „Bogdanka” za rok 2022 oraz stan wypadkowości za 3 miesiące br. w odniesieniu do wskaźników wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego oraz poszczególnych spółek węglowych w tym samym okresie,
  • podjęte oraz planowane do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego,
  • stan zagrożeń naturalnych w aktualnie eksploatowanych ścianach i drążonych wyrobiskach przodkowych oraz podjęte działania w celu eliminacji występujących zagrożeń,
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów górniczych, w tym niebezpieczne zachowania pracowników,
  • wnioski zmierzające do zapobieżenia zaistnieniu podobnych wypadków w przyszłości po zakończeniu badań powypadkowych wypadku śmiertelnego, do którego doszło 7 stycznia br. w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance.
do góry