Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice

17 Maja 2024

W czwartek, 16 maja br. w Ornontowicach, odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Ornontowice.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Gminy Ornontowice, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, JSW S.A. KWK „Budryk” oraz PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu,
  • sprawozdanie z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w II, III i IV kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2024 r.,
  • omówienie projektowanej eksploatacji górniczej w II, III i IV kwartale 2024 r. oraz I kwartale 2025 r. wraz z jej oddziaływaniem na powierzchnię terenu,
  • informację dotycząca wystąpienia szkód górniczych w II, III i IV kwartale 2023 r. i I kwartale 2024 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej przez JSW S.A. KWK „Budryk” i PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.
do góry