Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

12 Kwietnia 2021

W czwartek, 8 kwietnia br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 23. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, oraz zakładów górniczych - SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy, PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i ZG "SILTECH" Sp. z o.o.

Omówiono realizację uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu dotyczących:

  • prac prowadzonych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zmierzających do likwidacji pustek poeksploatacyjnych występujących w rejonach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu;
  • usunięcia szkody w nadmiernie wychylonym kominie kotłowni przemysłowej Terma-Dom Sp. z o.o. w Zabrzu, do realizacji której obowiązany był Zakład Górniczy „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu.

Przedstawiciele kierownictwa czynnych zakładów górniczych, przedstawili zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie od IV kwartału 2019 r. do końca I kwartału 2021 r. oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Omówiono również skutki eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane oraz zakres usuwania szkód górniczych na terenie miasta Zabrze.

Z kolei SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi poinformowała o oddaniu w ubiegłym roku do ruchu urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” oraz wyłączeniu z eksploatacji stacji wentylatorów przy szybie „Mikołaj”. Praca tej ostatniej była w przeszłości przyczyną ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska i skarg okolicznych mieszkańców.

Przedstawiciel Urzędu Miasta Zabrze poinformował o braku skarg mieszkańców Zabrza związanych z prowadzoną eksploatacją górniczą, natomiast przypomniał o nierozwiązanej sprawie szkody w ciągu ul. Lubuskiej.

do góry