Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów

16 Kwietnia 2021

W czwartek, 15 kwietnia br. odbyło się w formie wideokonferencji 29. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył burmistrz Mikołowa oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. a także przedstawiciele kopalń: „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk” i „Makoszowy”.

Na wstępie omówiono stan realizacji dwóch uchwał podjętych na 28. posiedzeniu Zespołu. Przedstawiciel Oddziału KWK „Ruda” Ruch Halemba przedstawił informację na temat zaawansowania prac zmierzających do uzyskania koncesji na eksploatację złoża Śmiłowice. Następnie przedstawiciel Oddziału KWK „Ruda” Bielszowice przedstawił postęp robót hydrotechnicznych prowadzonych przez ostatnich kilka lat na terenie dzielnicy Borowa Wieś.

Omówiono również przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie od IV kwartału 2019 r. do I kwartału 2021 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2021 r. wraz z oddziaływaniem tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz wielkości nakładów poniesionych na ten cel.

Do przedstawionych wniosków oraz spraw związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych odniósł się przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołów, informując o niepokoju mieszkańców sołectw Bujaków i Paniowy w związku ze wstrząsami wysokoenergetycznymi generowanymi eksploatacją górniczą oraz likwidacją powstałych szkód górniczych w drewnianym kościele pw. Świętego Mikołaja w sołectwie Borowa Wieś. 

 

do góry