Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenem gminy Gierałtowice

14 Czerwca 2024

W czwartek, 13 czerwca br. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Gierałtowice. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Rady Gminy Gierałtowice, Urzędu Gminy Gierałtowice, Starostwa Powiatu Gliwickiego, Nadleśnictwa Rybnik, Powiatowego Zarządu Dróg w Gliwicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, JSW S.A. KWK „Budryk”, JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji.

Program spotkania obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu,
  • sprawozdanie kopalń „Sośnica”, „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice” z przebiegu eksploatacji górniczej w IV kwartale 2023 r. i I kwartale 2024 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2024 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
  • informację SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego i zamierzeniach, w tym o realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice,
  • komunikat Wójta Gminy Gierałtowice dotyczący wystąpienia szkód górniczych
    w IV kwartale 2023 r. i I kwartale 2024 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej kopalń: „Budryk”, „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica” i „Makoszowy”.

 

do góry