Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

20 Listopada 2014

W Kopalni Węgla Kamiennego "Sośnica-Makoszowy" w Zabrzu, 20 listopada br., odbyło się 38 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.
Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli Wójt Gminy Gierałtowice, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Knurów-Szczygłowice" i "Budryk".
Podczas spotkania omówiono stan realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu oraz stan robót hydrotechnicznych prowadzonych przez poszczególne kopalnie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiatu gliwickiego przedstawił dane dotyczące odwodnienia rejonu Synergy Park.
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2014 r.
i w I kwartale 2015 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Wójt Gminy Gierałtowice m.in. zwrócił szczególną uwagę na zakończenie dwóch trudnych robót hydrotechnicznych prowadzonych przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. tj. na budowę przepompowni na potoku Gierałtowickim przez KWK "Knurów-Szczygłowice" i regulację rowu Bujakowskiego przez KWK "Budryk".

do góry