Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zakres gospodarowania złożami kopalin w procesie (..)

Zakres gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz bezpieczeństwa pracy podczas prowadzenia ruchu zakładu górniczego

20 Listopada 2014

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu zorganizował 20 listopada br. spotkanie seminaryjno-szkoleniowe z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych branży górnictwa odkrywkowego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu i dotyczyło zakresu gospodarowania złóż kopalin w procesie eksploatacji oraz bezpieczeństwa pracy podczas prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
Szczegółowy program seminarium obejmował następujące zagadnienia:
1. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów.
2. Gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości.
3. Przedstawienie stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych
zakładach górniczych.
4. Zagrożenia w ruchu zakładów górniczych:
- omówienie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w roku 2014 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wypadki z udziałem "czynnika ludzkiego" (wypadek ciężki w ZG "Zemsko" oraz wypadki przy obsłudze przenośników taśmowych).
5. Obowiązki podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego w aspekcie wymogów art. 121 ustawy Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów wykonawczych.
6. Obowiązki kierownika Ruchu zakładu górniczego w zakresie powiadamiania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego o zaistniałych w ruchu zakładu górniczego niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach.
7. Rekultywacja wyrobisk górniczych i terenów poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów.

do góry