Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji pod terenami gminy Gierałtowice

15 Maja 2009

W dniu 14 maja 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A. Oddział KWK "Knurów" odbyło się 28. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji pod terenami gminy Gierałtowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu KW S.A. KWK "Sośnica-Makoszowy", KW S.A. KWK "Knurów" i JSW S.A. KWK „Budryk” oraz w stanowiskach administratorów ważniejszych obiektów na powierzchni i głównego uzbrojenia terenu.

Ponadto omówiono zakres dokonanej eksploatacji górniczej w 2008 r. i I kwartale 2009 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu.

Przekazano również informacje na temat planowanego w 2009 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz poruszono problematykę usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ eksploatacji górniczej na cieki powierzchniowe i związaną z tym konieczność prowadzenia robót hydrotechnicznych.

do góry