Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Podsumowanie wizyty przedstawicieli ukraińskich organów (..)

Podsumowanie wizyty przedstawicieli ukraińskich organów nadzoru górniczego

15 Maja 2009

W dniu 14 maja 2009 r. w WUG odbyło się spotkanie podsumowujące trzydniową wizytę delegacji Państwowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego Ukrainy. Rozmowy poświęcone kierunkom dalszej współpracy organów nadzoru górniczego Polski i Ukrainy odbyły się z udziałem wiceprezesa WUG Wojciecha Magiery i wiceprezesa Komitetu Olega Rumieżaka.

Uczestnicy spotkania potwierdzili, że dla wzbogacenia doświadczeń, a tym samym sprawniejszego funkcjonowania urzędów górniczych, duże znaczenie ma wymiana informacji obejmujących wybrane zagadnienia prowadzenia ruchu kopalń węgla kamiennego, a także prawnych regulacji dotyczących działalności organów nadzoru górniczego. Uznano za potrzebne wzajemne przekazywanie informacji m.in. o zdarzeniach, awariach maszyn i urządzeń oraz wypadkach zaistniałych w ruchu kopalń  węgla kamiennego, informacji o nowych rozwiązaniach technicznych dotyczących rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach węgla kamiennego oraz projektów przepisów prawa górniczego regulujących zagadnienia bezpieczeństwa pracy, gospodarki złożem i ochrony środowiska. W celu wymiany doświadczeń uznano za celowe organizowanie roboczych spotkań przedstawicieli obu instytucji. Uzgodniono ponadto, że w związku z planowanym rozwojem współpracy zostaną podjęte starania na rzecz uzyskania wsparcia organizacyjnego i finansowego w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Dyskutowano również na temat możliwości rozszerzenia współpracy między polskimi i ukraińskimi jednostkami naukowo-badawczymi prowadzącymi działalność w dziedzinie bhp w górnictwie węglowym.

Kolejnymi tematami rozmów były zasady prowadzenia działalności kontrolnej w zakładach górniczych przez pracowników inspekcyjno-technicznych urzędów górniczych oraz tryb działania w związku z badaniem przyczyn i okoliczności wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń.

Na zakończenie wizyty przedstawiciele delegacji ukraińskiej zapoznali się z działalnością Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG oraz zwiedzili Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

do góry