Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

10 Listopada 2017

W czwartek, 9 listopada 2017 r. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary w Piekarach Śląskich odbyło się 23 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich oraz kopalń: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”.

Na wstępie przedstawiciele kopalni „Bobrek-Piekary” omówili stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego. Dotyczyły one występowania wstrząsów wysokoenergetycznych generowanych w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej oraz stanu robót porektyfikacyjnych w budynkach przy ul. Roździeńskiego 15 i 17, które według przedstawionych informacji zostały zakończone i odebrane przez nadzór budowlany. Przedstawiono również informację o zakresie i wynikach zakończonej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. bp Herberta Bednorza, nad szlakiem kolejowym PKP Chorzów Stary – Radzionków.

Następnie zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji dokonanej w okresie II i III kwartału 2017 r., a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2017 r. i I kwartał 2018 r., która koncentruje się pod terenami zlikwidowanego zakładu głównego rejonu „Brzeziny” oraz szlakiem kolejowym PKP. Omówiono również oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i wyniki obserwacji geodezyjnych oraz zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary.

W dalszej części przedstawiciel zakładów górniczych KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”, należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, przedstawił aktualny stan likwidacji tych zakładów górniczych, w tym podziemnych wyrobisk górniczych, szybów oraz obiektów powierzchniowych.

Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, przedstawili informacje o przejęciu zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej S.A., powstałych z tytułu obowiązku naprawy szkód górniczych na terenie miasta Piekary Śląskie. Podkreślili, że trwają starania o pozyskanie środków z dotacji celowych, celem zabezpieczenia realizacji wszystkich zaplanowanych zadań.

Ponadto omówiono aktualny stan przygotowań do rozpoczęcia przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. „Niecki Montometu” w Piekarach Śląskich, dla realizacji której pozyskano ponad 12 mln złotych z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

do góry