Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

29 Września 2023

W czwartek, 28 września br. w Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu, odbyło się 33. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie. Obradom przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w Bytomiu oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo stan zaawansowania modernizacji tzw. Niecki Montometu, realizowanej przez SRK S.A., wyniki monitoringu wpływów zakończonej eksploatacji górniczej złoża „Brzeziny” prowadzonej przez KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary oraz zakres rzeczowo-finansowy usuwania szkód górniczych na terenie gminy Piekary Śląskie. Poruszono również kwestie związane z odpowiedzialnością za naprawę szkód w nawierzchni dróg gminnych oraz informowaniem władz miasta Piekary Śląskie o wstrząsach wysokoenergetycznych.

do góry