Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Piekar Śląskich

11 Maja 2009

W dniu 7 maja 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział  ZG „Piekary” w Piekarach Śląskich odbyło się 6. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego „Północ”, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,  Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2008 r. oraz w I kwartale roku 2009 wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu. pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zaległości w ich usuwaniu przez SRK S.A.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plan ruchu ZG „Piekary” oraz problematyka realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową  w Piekarach Śląskich.

Przekazano również informacje na temat planowanego w 2009 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.

do góry