Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Prezesem Polskiego Związku Pracodawców (..)

Spotkanie z Prezesem Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw

11 Maja 2009

W dniu 11 maja 2009 r. odbyło się spotkanie Prezesa WUG Piotra Litwy z Prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw Aleksandrem Kabzińskim.

Podczas spotkania Prezes A. Kabziński przedstawił najważniejsze zadania Związku oraz aktualne problemy sektora kruszyw naturalnych w Polsce. Ponadto dyskutowano na temat zagadnień nadzoru górniczego nad zakładami branży kruszyw oraz problemu nielegalnej eksploatacji kopalin. Poruszano również problematykę rozwiązań prawnych zawartych w projekcie nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

do góry