Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

14 Maja 2009

W dniu 13 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta  Mikołów odbyło się 7. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego „Północ”, „Zachód” i „Wschód”, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Zastępca Burmistrza Miasta Mikołów.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej  w IV kwartale 2008 r. oraz w I kwartale roku 2009 wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych  ruchem zakładu górniczego.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji zadań hydrotechnicznych związanych z gospodarką wodną-ściekową, szczególnie w dzielnicy Borowa Wieś oraz odniesiono się do wzrostu ilości wstrząsów górotworu odczuwalnych w centrum i dzielnicach Mikołowa, a nie związanych z działalnością górniczą kopalń Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

Przekazano również informacje na temat planowanego w 2009 r. zakresu eksploatacji górniczej  wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.

do góry