Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

19 Kwietnia 2019

W czwartek, 18 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 27. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył wiceburmistrz Mikołowa oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. i przedstawiciele kopalń: „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk”, a także „Makoszowy”. Na wstępie omówiono stan realizacji dwóch uchwał podjętych na 26. posiedzeniu zespołu. Przedstawiciel Oddziału KWK „Ruda”  Ruch Halemba przedstawił informację na temat zaawansowania prac zmierzających do uzyskania koncesji na eksploatację złoża Śmiłowice. Następnie przedstawiciel Oddziału KWK „Ruda” Bielszowice przedstawił postęp robót hydrotechnicznych prowadzonych przez ostatnich kilka lat na terenie dzielnicy Borowa Wieś.  

W dalszej części posiedzenia reprezentanci kopalń „Ruda”, „Bolesław Śmiały” i „Budryk” omówili eksploatację górniczą dokonaną w IV kwartale 2018 r. i I kwartale 2019 r., a także eksploatację projektowaną w II i III kwartale 2019 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Przedstawiciel Kopalni „Makoszowy”  poinformował o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego i zamierzeniach w tym zakresie oraz realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Mikołów.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołowa zwrócił uwagę na zaniepokojenie mieszkańców sołectwa Bujaków, związane z odczuwalnymi w ich budynkach wstrząsami wysokoenergetycznymi. Podkreślił także duże zainteresowanie społeczności lokalnej planowaną realizacją przedsięwzięcia „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu ze złoża „Śmiłowice”.  

do góry