Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A.

19 Kwietnia 2019

W czwartek, 18 kwietnia br., w Urzędzie Miasta Mysłowice, odbyło się piąte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli Zastępca Prezydent Miasta Mysłowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., oraz kopalń: PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, TW S.A. ZG Sobieski, SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” i SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”.
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2018 r. i I kwartału 2019 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w okresie II i III kwartału 2019 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry