Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

6 Października 2022

W środę, 5 października br. w KWK „Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Miasta Knurowa, Nadleśnictwa Rybnik, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu,
  • sprawozdanie z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2022 r., a także zakres projektowanej eksploatacji górniczej w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r. wraz z omówieniem ich oddziaływania na powierzchnię terenu,
  • przedstawienie informacji dotyczącej wystąpienia szkód górniczych II i III kwartale 2022 r. oraz zakres napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej przez JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

 

do góry