Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu miasta Bieruń

7 Października 2022

W czwartek, 6 października br. w PGG S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Piast w Bieruniu odbyło się 23. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Bieruń.

Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: zastępca burmistrza miasta Bieruń, dyrektor KWK „Piast-Ziemowit” w Bieruniu oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK „Piast-Ziemowit”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2022 r., z podaniem informacji na temat skutków, jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.

Omówiono także problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane z działalnością kopalni. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w IV kwartale 2022 r. oraz w I kwartale 2023 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry