Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

27 Października 2011

W dniu 26 października br. w siedzibie dyrekcji KW S.A. Oddział ZG "Piekary" odbyło się 11 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.
W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ" oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2011 r. oraz eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zaległości w ich usuwaniu przez SRK S.A.
Podczas posiedzenia zwrócono uwagę m.in. na odwadnianie niecek bezodpływowych oraz zaproponowano, aby założenia do planów ruchu zakładów górniczych podlegały analizie Zespołu porozumiewawczego, w terminie około pół roku przed złożeniem projektów planów ruchu do opiniowania organom samorządowym.

do góry