Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite

26 Października 2011

25 października br. w siedzibie OUG w Krośnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców odkrywkowych zakładów górniczych w zakresie tematyki gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.
Podczas spotkania omówiono główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w szczególności cele strategiczne w obszarze efektywnego wykorzystania bogactw mineralnych Polski dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Przedstawiono zagadnienia dotyczące głównie tematyki związanej z racjonalną gospodarką zasobami złóż w procesie eksploatacji i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, obowiązkami służby geologicznej i mierniczej odkrywkowych zakładów górniczych oraz przekazywaniem dokumentacji mierniczo – geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych do Archiwum przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.
Odniesiono się również do zmian dotyczących gospodarki zasobami złóż w aspekcie "nowej" ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

do góry