Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

31 Marca 2023

W czwartek, 30 marca br. odbyło się 32. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.

Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, zastępca prezydenta miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele: Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary” w Bytomiu, SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”.

W trakcie posiedzenia omówiono między innymi stan zaawansowania naprawy szkody w niecce Montometu, wyniki monitoringu wpływów zakończonej eksploatacji górniczej złoża „Brzeziny”, prowadzonej przez KWK „Bobrek-Piekary”, zakres rzeczowo-finansowy usuwania szkód górniczych na terenie gminy Piekary Śląskie oraz zakres zakończonej likwidacji zakładu górniczego SRK S.A. KWK „Piekary I”.

do góry