Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXIII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony (..)

XXIII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

31 Marca 2023

W Zawierciu, 30 i 31 marca br., odbyła się XXIII konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” pod patronatem honorowym Ministra Aktywów Państwowych. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczestników, także zagranicznych, wśród których nie zabrakło przedstawicieli nauki, instytucji związanych z branżą, szefów spółek górniczych i okołogórniczych oraz dyrektorów kopalń i reprezentantów służb BHP.

Organizatorami wydarzenia byli: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczył m.in. Marek Wesoły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Piotr Pyzik, podsekretarz stanu do spraw dialogu społecznego oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Przybyłych gości powitał prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, który przypomniał, że pomysłodawcą konferencji był nieżyjący już wiceprezes WUG Jan Szczerbiński. W swoim wystąpieniu zaznaczył: „(…) konieczne jest podkreślanie znaczenia nauki i praktyki. Nigdy dość przypominania o najważniejszych zasadach, które rządzą nami w górniczej działalności. Nigdy dość przypominania, że bezpieczeństwo rodzi się w naszych głowach. Bardzo ważne żebyśmy mówili o szkoleniach, relacjach pracowniczych, sprawach związanych z przestrzeganiem prawa pracy i przepisów BHP”.

Następnie głos zabrał gość honorowy - Marek Wesoły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który skierował słowa podziękowania do organizatorów za przygotowanie wydarzenia oraz zapewnił, że resort aktywów państwowych jest otwarty na wnioski i sugestie, które będą efektem obrad w ramach konferencji.

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w górnictwie, to nasze najważniejsze cele. Chodzi o to, aby praca w tej branży była bezpieczna i abyśmy ciągle doskonalili wszystkie elementy, które pozwalają na to, by taka ona właśnie była. Chodzi o to, by zostały wypracowane jak najlepsze rozwiązania - podkreślił wiceminister.

Swoje krótkie wystąpienie miał również współorganizator wydarzenia - dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Stanisław Prusek.

Podczas ceremonii otwarcia konferencji odbyło się wręczenie Odznak Honorowych Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie. Otrzymali je: wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron oraz prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny.

Następnie rozpoczęła się sesja merytoryczna, którą poprowadzili wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Krzysztof Król i prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Dwudniowa konferencja obfitowała w wiele ciekawych wystąpień i referatów, obejmujących tematyką wszystkie rodzaje górnictwa oraz różnorodne zagadnienia i problemy dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym. Padało wiele pytań skierowanych do prelegentów.

W przerwach między sesjami toczyły się żywe dyskusje i polemiki. Uczestnicy wymieniali doświadczenia, powstawały inicjatywy współpracy na różnych płaszczyznach, co tylko potwierdziło, że konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” jest wydarzeniem ważnym i potrzebnym branży górniczej.

do góry