Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

16 Maja 2013

16 maja br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" w Rudzie Śląskiej, odbyło się 15 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.
Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyła Prezydent Miasta Ruda Śląska, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Gliwicach, centrali Kompanii Węglowej S.A. oraz Dyrektorzy KWK "Pokój", KWK "Halemba-Wirek", KWK "Bielszowice" i KHW S.A. KWK "Wujek".
Podczas posiedzenia omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. oraz eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2013 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu. Ponadto przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę poświęcono realizacji prac remontowych wykonywanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów oraz występowaniu wstrząsów wysokoenergetycznych wywołanych eksploatacją węgla i związanych z tym niepokojom mieszkańców Rudy Śląskiej.
Omówiono również tryb uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenu górniczego.

do góry