Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

25 Października 2019

W czwartek 24 października br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej, odbyło się 28. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

W spotkaniu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele: Urzędu Miasta Ruda Śląska, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz zakładów górniczych: PGG S.A. Oddział KWK „Ruda” i SRK S.A. Oddziały: KWK „Pokój” i KWK „Śląsk”.

W pierwszej części spotkania omówiono stan realizacji pięciu uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu.  Przedstawiono aktualny stan doraźnych i docelowych przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń podtopieniem w rejonie koryta potoku Bielszowickiego oraz przepustów pod ulicami 1 Maja i Kokota. Wskazano, że nieuregulowane sprawy własnościowe są główną przyczyną opóźnienia likwidacji uciążliwego zastoiska wodnego przy osiedlu „Niebieskich Dachów” w Bykowinie. Przedstawiono również zaawansowanie robót hydrotechnicznych prowadzonych w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej oraz problematykę naprawy uszkodzonych dróg i wiaduktów w ciągach ulic Kochłowickiej i Orzeszkowej.

Przedstawiciele zakładów górniczych należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. omówili aktualny stan likwidacji Oddziałów KWK „Pokój I” i KWK „Śląsk” oraz stan realizacji napraw szkód górniczych na terenie miasta Ruda Śląska, realizowanych przez SRK S.A.

W dalszej części przedstawiciele ruchów zakładu górniczego KWK Ruda przedstawili sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej w okresie II i III kwartału 2019 r. oraz zamierzeniach eksploatacyjnych w IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r. Wskazano najważniejsze przedsięwzięcia związane z usuwaniem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego na terenie miasta Ruda Śląska w roku 2019. Omówiono wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, zwłaszcza w rejonach kościołów pw. św. Andrzeja Boboli i św. Wawrzyńca i Antoniego w dzielnicy Wirek. Przedstawiono dokumentację fotograficzną prac rozbiórkowych, remontowych i naprawczych, wykonanych w wybranych obiektach budowlanych.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja, w której poruszono, m.in.: problematykę zapożarowanego składowiska skały płonnej przy ul. Bukowej i ujawnionych deformacji nieciągłych w rejonie ulic Kąpielowej i Gabora w Rudzie Śląskiej, a także sprawę zabezpieczenia zapadliska przy szybie „Hugo”. W podsumowaniu dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wskazał, że właściwa komunikacja i współpraca przedstawicieli SRK S.A. z władzami miasta jest niezbędna dla celów realizacji likwidacji szkód górniczych na terenie miasta Ruda Śląska. Równocześnie zaprosił wszystkich obecnych na kolejne, 29.  posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska, które zaplanowano na 23 kwietnia 2020 r. w KWK Ruda Ruch Pokój w Rudzie Śląskiej.

do góry