Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenem gminy Mikołów

1 Grudnia 2023

W czwartek, 30 listopada br. w Urzędzie Miasta Mikołów odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji pod terenem gminy Mikołów. W obradach udział wzięli przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Miasta Mikołowa, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., PGG S.A. Oddział KWK „Ruda”, PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, JSW S.A. KWK „Budryk” oraz SRK S.A. Kopalnie w Całkowitej Likwidacji.

Program posiedzenia obejmował:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu;
  • sprawozdanie kopalń „Bolesław Śmiały”, „Ruda” i „Budryk” z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej, a także eksploatacji projektowanej wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
  • informację dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji o aktualnym stanie likwidacji KWK „Makoszowy”, w tym o realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Mikołów;
  • komunikat Burmistrza Miasta Mikołów dotyczący wystąpienia szkód górniczych oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej kopalń: „Bolesław Śmiały”, „Budryk”, „Makoszowy”, „Ruda” Ruch Bielszowice i Ruch Halemba.
do góry