Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu (..)

Spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

1 Grudnia 2023

W piątek, 1 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy obydwu instytucji.

W trakcie obrad podsumowano efekty współpracy obu instytucji w 2023 r., w tym związane z realizacją zadań ustawowych dotyczących:

  • nadzoru i kontroli zakładów górniczych i zakładów, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wyrobów wprowadzanych do obrotu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w tym wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładów górniczych, w zakresie spełniania przez te wyroby zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach, poprzez promowanie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, organizowania spotkań i konferencji, rozpowszechniania postępu technicznego w dziedzinie górnictwa oraz propagowania dobrych praktyk i zachowań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie,
  • informacji statystycznych oraz wymiany bezpośrednich doświadczeń na szczeblu pracowników merytorycznych obydwu urzędów.

Podczas wydarzenia omówiono również założenia dotyczące współpracy na rok 2024 r.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

do góry