Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego w siedzibie (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

19 Grudnia 2018

We wtorek, 18 grudnia br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się XIII Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych: Wójtowie Gmin, radni oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. i Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Wśród poruszonych na posiedzeniu zagadnień znalazły się m.in.:

  • informacje Wójtów Gmin: Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w II półroczu 2018 r. oraz napraw wynikających z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.;
  • sprawozdanie Kierownictwa LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w okresie II półrocza 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego w tym okresie;
  • omówienie zaplanowanych na I półrocze 2019 r. robót górniczych i prognozowanych w tym okresie oddziaływań na powierzchnię terenu;
  • przedstawienie przez Dział Szkód Górniczych oraz Dział Ochrony Środowiska L.W. Bogdanka S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych w II półroczu 2018 r. (tj. ilość zgłoszeń, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne itp.).
do góry