Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy oraz (..)

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy oraz pracownikami Kopalni Siarki „Osiek”

19 Grudnia 2018

We wtorek, 18 grudnia br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” oraz podmiotów wykonujących czynności im powierzone w ruchu tego zakładu. Uczestniczył w nim dyrektor Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego. Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładu górniczego oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne i inne roboty w ruchu tego zakładu.

Podczas obrad poruszona została następująca tematyka:

  • omówienie przez przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego procedur i przepisów obowiązujących w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej w otworowych zakładach górniczych,
  • stan wypadkowości w otworowych zakładach górniczych w 2018 r.,
  • omówienie przez zakładowych społecznych inspektorów pracy i osoby kierownictwa ruchu wypadków i problematyki w zakresie wdrażania przyjaznej i bezpiecznej organizacji i warunków pracy,
  • omówienie zagadnień dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie.

Spotkanie podsumowała dyskusja dotycząca zakresu działań mogących poprawić stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry