Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

29 Marca 2019

W czwartek, 28 marca br. w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji prowadzonej przez PGG S.A.,  Oddział KWK ROW w Rybniku, pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice.     
W obradach uczestniczyli przedstawiciele stron tego zespołu, tj.: Urzędów Miast Rybnika, Rydułtów, Radlina, Gminy Gaszowice, PGG S.A., Oddziału KWK ROW Ruchów Rydułtowy i Marcel, SRK S.A. oraz OUG w Rybniku.

Porządek posiedzenia obejmował m.in.:

  • omówienie wniosków i warunków zawartych w Uchwale nr 2/2019 Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 8 lutego 2019 r.;
  • realizację wniosków z poprzedniego posiedzenia Zespołu;
  • omówienie zakresu eksploatacji górniczej dokonanej w 2018 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą;
  • omówienie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2018 r. przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy;
  • planowany zakres eksploatacji górniczej w 2019 r. wraz z prognozami wpływów tej eksploatacji;
  • omówienie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2018 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Anna” w Pszowie.

W ramach przeprowadzonej dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:

  • regulacji rzek i potoków,
  • usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
do góry