Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Powołano Zespół ds. weryfikacji metod i sposobów (..)

Powołano Zespół ds. weryfikacji metod i sposobów prognozy stanu zagrożenia tąpaniami w podziemnych zakładach górniczych

2 Kwietnia 2019

We wtorek, 2 kwietnia br. w Wyższym Urzędzie Górniczym, z inicjatywy Prezesa WUG, odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców, uczelni technicznych i jednostek naukowo-badawczych, dotyczące wdrożenia i realizacji niektórych wniosków Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Podczas spotkania zaakceptowano i podpisano porozumienie, na mocy którego utworzony został Zespół ds. weryfikacji metod i sposobów prognozy stanu zagrożenia tąpaniami w podziemnych zakładach górniczych.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Tauronu Wydobycie S.A., Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedź S.A., jak również uczelni i jednostek naukowo-badawczych: Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

do góry