Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie grupy ATEX AdCo

Posiedzenie grupy ATEX AdCo

28 Listopada 2022

W dniach 22-23 listopada br. w Brukseli odbyło się 33. posiedzenie grupy ATEX AdCo - europejskiej grupy roboczej ds. współpracy administracyjnej w obszarze dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Posiedzeniu przewodniczył Roman Sąsiadek, zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego, pełniący funkcję przewodniczącego grupy ATEX AdCo. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru rynku poszczególnych państw wspólnoty europejskiej, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL), przedstawiciel Komitetu Technicznego CEN/TC 305 ds. Atmosfer potencjalnie wybuchowych - Zapobieganiu i ochrony przed wybuchem, przedstawiciel Europejskiej Grupy Koordynacyjnej Jednostek Notyfikowanych (ExNBG) w zakresie dyrektywy ATEX (2014/34/EU), oraz zaproszeni eksperci w obszarze objętym działaniem grupy. Ponadto ze strony Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego obecni byli pracownicy Zespołu ds. Kontroli Wyrobów, którzy przedstawili wybrane zagadnienia z bieżącej działalności w obszarze nadzoru rynku nad wyrobami objętymi dyrektywą ATEX, stosowanymi w polskim przemyśle wydobywczym.

Aktywna działalność w grupie ATEX AdCo umożliwia wszystkim jej uczestnikom wypracowanie jednolitego podejścia do zagadnień dotyczących: nadzoru rynku, produkcji oraz użytkowania w obszarze odnoszącym się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

do góry