Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie

28 Listopada 2022

W piątek, 25 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Obrady poświęcono wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach organów.

Omówiono również najczęstsze naruszenia stwierdzane podczas kontroli nad ruchem zakładów górniczych związane z nieprzestrzeganiem zobowiązań wynikających z wymaganych decyzji w zakresie środowiska, w tym szczególnie wiążących się z wykorzystywaniem odpadów w procesie rekultywacji gruntów po eksploatacji złóż.

Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy podjętej w związku z porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2014 r. zawartym pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry