Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji do spraw przepisów

Posiedzenie komisji do spraw przepisów

13 Grudnia 2006

  W dniu 12 grudnia 2006 roku odbyło się 23. posiedzenie Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych. Tematem posiedzenia było przyjęcie ostatecznej wersji projektu zmian przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

  Projekt zmian przepisów rozporządzenia uwzględnia uwagi i propozycje nowelizacji zgłoszone przez Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw, Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Kompanię Węglową S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Okręgowe Urzędy Górnicze w Poznaniu i Kielcach.

  Propozycje zmian związane są m. in. z potrzebą dostosowania przepisów do funkcjonowania zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite i kopaliny lecznicze w warunkach gospodarki rynkowej. Ponadto dotyczą one także m. in. zwiększenia dostępności nabywania kwalifikacji, wprowadzenia dodatkowych stanowisk wymagających stwierdzenia kwalifikacji (przodowi) oraz dostosowania rozporządzenia do znowelizowanych przepisów, np. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

  W styczniu 2007, po naniesieniu poprawek redakcyjnych i zaakceptowaniu przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, projekt rozporządzenia zostanie przesłany do Ministra Gospodarki celem wszczęcia procesu legislacyjnego.

do góry