Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie oceny zagrożenia tąpaniami

Spotkanie w sprawie oceny zagrożenia tąpaniami

15 Grudnia 2006

W dniu 15 grudnia 2006 r. z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie kierownictwa WUG z przedstawicielami Głównego Instytutu Górnictwa, przedsiębiorców (Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.) oraz kierownikami działów tąpań i geofizykami kopalń węgla kamiennego. Tematem spotkania było ustalenie sposobu wdrożenia zmodyfikowanej metody kompleksowej i wchodzących w jej skład metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Podczas spotkania ustalono, że zmodyfikowana metoda oceny stanu zagrożenia tąpaniami zostanie wprowadzona na okres próbny we wszystkich zakładach górniczych, gdzie występuje zagrożenie tąpaniami oraz postanowiono, że każdy zakład górniczy zastosuje metodę w dwóch wyrobiskach górniczych wytypowanych przez kierownika ruchu, tj. w ścianie i drążonym wyrobisku korytarzowym. Uzgodniono, że okres próbny obejmie I kwartał 2007 r.

Wyniki uzyskane w czasie stosowania zmodyfikowanej metody pozwolą na podjęcie dalszych działań w zakresie jej szerokiego zastosowania w zakładach górniczych.

do góry