Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji do spraw zagrożeń w kopalni (..)

Posiedzenie komisji do spraw zagrożeń
w kopalni "Wieliczka"

19 Czerwca 2009

W dniu 19 czerwca 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się piąte posiedzenie powołanej przez Prezesa WUG Komisji do spraw opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

Podczas obrad przewodniczący zespołów ds. zagrożeń zawałowych i zagrożeń wodnych przedstawili informacje na temat stanu realizacji zadań wynikających z ustaleń podjętych na posiedzeniu komisji w dniu 13 lutego 2009 r. Przedyskutowano również zagadnienia związane z treścią i sposobem sporządzenia sprawozdania z prac komisji.

do góry