Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Samoocena według modelu CAF w Wyższym Urzędzie Górniczym

Samoocena według modelu CAF w Wyższym Urzędzie Górniczym

22 Czerwca 2009

W okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym przeprowadzany był proces samooceny w oparciu o metodę CAF 2006.

Urząd poddano ocenie w oparciu o 9 kryteriów: potencjału i wyników. Kryteria potencjału to: przywództwo, strategia i planowanie, pracownicy, partnerstwo i zasoby oraz procesy. Wyniki oceniano w kategoriach działań w relacji z obywatelami (klientami) i pracownikami oraz społecznych i kluczowych aspektów działalności.

Na podstawie wyników oceny określono obszary wymagające poprawy oraz mocne strony Urzędu. W kolejnych krokach wdrażania metody CAF 2006 na podstawie wyników samooceny sporządzony zostanie projekt planu doskonalenia oraz wdrażane będą projekty służące usprawnieniu funkcjonowania Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry