Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności (..)

Posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK „Pniówek”

21 Czerwca 2022

We wtorek, 21 czerwca br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się drugie posiedzenie komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

Komisja, kierowana przez wiceprezesa WUG dr. inż. Krzysztofa Króla, rozszerzona została o reprezentantów kolejnych organizacji związkowych oraz o przedstawiciela czeskiej jednostki ratownictwa górniczego.

W trakcie posiedzenia przedstawiciel przedsiębiorcy zaprezentował zakres przedsięwzięć podjętych w rejonie zdarzenia po zakończeniu akcji ratowniczej. Dyrektor OUG w Rybniku przekazał informacje o prowadzonych przez urząd czynnościach, mających na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Wyodrębnione spośród członków komisji zespoły pracują nad kompleksowym wyjaśnieniem zagadnień związanych z przyczynami zaistnienia wybuchu metanu, charakterem tego zjawiska, współwystępowaniem zagrożeń naturalnych, zwłaszcza wybuchu pyłu węglowego w analizowanym rejonie, a także analizą sieci wentylacyjnej i oceną przeprowadzonej akcji ratowniczej.

Kierujący zespołami przedstawili stan zaawansowania prac nad poszczególnymi zagadnieniami.

do góry