Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności (..)

Posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK „Pniówek”

21 Czerwca 2022

We wtorek, 21 czerwca br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się drugie posiedzenie komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

Komisja, kierowana przez wiceprezesa WUG dr. inż. Krzysztofa Króla, rozszerzona została o reprezentantów kolejnych organizacji związkowych oraz o przedstawiciela czeskiej jednostki ratownictwa górniczego.

W trakcie posiedzenia przedstawiciel przedsiębiorcy zaprezentował zakres przedsięwzięć podjętych w rejonie zdarzenia po zakończeniu akcji ratowniczej. Dyrektor OUG w Rybniku przekazał informacje o prowadzonych przez urząd czynnościach, mających na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Wyodrębnione spośród członków komisji zespoły pracują nad kompleksowym wyjaśnieniem zagadnień związanych z przyczynami zaistnienia wybuchu metanu, charakterem tego zjawiska, współwystępowaniem zagrożeń naturalnych, zwłaszcza wybuchu pyłu węglowego w analizowanym rejonie, a także analizą sieci wentylacyjnej i oceną przeprowadzonej akcji ratowniczej.

Kierujący zespołami przedstawili stan zaawansowania prac nad poszczególnymi zagadnieniami.

Wyjaśnienie
Po drugim posiedzeniu powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach odbył się briefing prasowy. Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego - Przewodniczący Komisji w odpowiedzi na pytanie ze strony mediów potwierdził wpłynięcie zgłoszenia (po kwietniowych katastrofach w kopalniach JSW S.A.) na górniczy telefon zaufania działający przy WUG, dotyczącego nieprawidłowości w jednym z zakładów górniczych należących do Spółki. Z uwagi na nieprecyzyjnie sformułowaną wypowiedź, na portalu nettg pojawiła się na krótko informacja, że zdarzenie to dotyczyło kopalni Pniówek, chociaż faktycznie dotyczyło kopalni Zofiówka. Tekst publikacji, po interwencji służb prasowych Wyższego Urzędu Górniczego, został niezwłocznie poprawiony przez autora.
do góry