Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

15 Czerwca 2022

We wtorek, 14 czerwca br. w siedzibie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organów nadzoru górniczego oraz ochrony środowiska.

Podczas rozmów wymieniono doświadczenia związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców prowadzących odkrywkową działalność górniczą. Szczególną uwagę zwrócono na stwierdzone nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, głównie dotyczące likwidacji zakładów górniczych, w tym rekultywację wyrobisk górniczych poprzez wypełnianie ich odpadami oraz innymi materiałami.

Ponadto omówiono:

  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • kwestie obiegu informacji o zlikwidowanych zakładach górniczych oraz wyrobiskach znajdujących się w województwie podkarpackim,
  • możliwość współdziałania organów w zakresie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
  • bieżącą działalność nadzorczą i kontrolną w zakresie ochrony środowiska.

Spotkanie było kolejnym, zorganizowanym w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry