Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji ds. wyrzutów gazów i skał w (..)

Posiedzenie komisji ds. wyrzutów gazów i skał w kopalniach rud metali

22 Stycznia 2010

W dniu 20 stycznia w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali. Podczas obrad przedstawiono wyniki dotychczasowych badań, przesłuchań i dochodzeń, a także omówiono wyniki prac i badań specjalistycznych.

W trakcie dyskusji uzgodniono, że zostanie skierowany wniosek do Prezesa WUG o przedłużenie prac komisji ze względu na złożoność zagadnienia oraz konieczność wykonania dodatkowych ekspertyz.

Dotychczas w związku z pracami komisji opracowano następujące ekspertyzy:

  • Analiza właściwości masywu skalnego północnej części OG "Rudna" i przyległego OG "GGP" pod kątem potencjalnych wystąpień gazu,
  • Ocena przyczyn wyrzutu gazu i skał, jaki miał miejsce w rejonie chodników T, W-169 O/ZG Rudna w dniu 6 września 2009 r.
Planuje się wykonanie jeszcze dwóch prac w zakresie geologii i geofizyki:
  • Sejsmiczne badania powierzchniowe 3D,
  • Nadzór naukowy oraz geologiczna interpretacja doświadczalnych badań geofizycznych.

Ponadto zostanie wykonana praca w zakresie geomechanicznych i gazowych uwarunkowań wystąpienia wyrzutu gazu i skał w ZG "Rudna", a także w zakresie analizy i bieżącej profilaktyki prowadzenia robót w warunkach zagrożenia gazowego w rejonach udostępniania złoża rud miedzi.

Komisję powołano po wyrzucie gazu i skał, do którego doszło w dniu 6 września 2009 r. w chodniku T-169a drążonym w rejonie szybu R-IX (poziom 1200 m) w KGHM Polska Miedź SA O/ZG "Rudna".

Wyniki prac ekspertów będą stanowiły pomoc dla organów nadzoru górniczego podczas określania warunków bezpiecznego prowadzenia eksploatacji w rejonach zagrożonych wyrzutami gazu i skał.

do góry