Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wstrzymano eksploatację w ścianie 4 w KWK "Wujek" Ruch (..)

Wstrzymano eksploatację w ścianie 4
w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk"

19 Stycznia 2010

Wczoraj (18 stycznia) dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał wstrzymać eksploatację pokładu 409 w ścianie 4 w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk". Powód – zagrożenie metanowe.

Ściana 4 znajduje się w pobliżu 5, w której 18 września 2009 roku doszło do zapalenia i wybuch metanu, na skutek czego śmierć poniosło 20 górników. Po wrześniowym wypadku roboty górnicze w obu ścianach zostały wstrzymane. Ściana 5 została otamowana, a 4 uruchomiono 3 grudnia 2009 r.

Grudniowe wznowienie eksploatacji ściany 4 poprzedził wniosek kierownictwa kopalni i pozytywna opinia Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych (działającej przy WUG). W listopadzie uznano, że kopalnia spełniła warunki dotyczące profilaktyki zagrożenia metanowego. Komisja stwierdziła, że można w tym rudzkim pokładzie węglowym bezpiecznie prowadzić wydobycie w ścianie 4. Niestety, po kilkutygodniowej eksploatacji konieczne okazało się ponowne wstrzymanie w tym rejonie ruchu górniczego.

Decyzja OUG jest spowodowana wynikami kontroli przeprowadzonych przez jego inspektorów, a także analizą miesięcznych odczytów pomiarów stężenia metanu prowadzonych przez pracowników kopalni. 6 i 12 stycznia zagrożenie metanowe przekraczało dopuszczalne normy i utrzymywało się przez wiele godzin. W tym czasie nie prowadzono wydobycia, załogę wycofywano w bezpieczne miejsce i zwalczano zagrożenie. W ocenie inspektorów OUG system wentylacji w tym rejonie nie jest dostosowany do występującego zagrożenia metanowego i odbiega od założeń projektowych.

Dyrektor OUG stwierdził, że stosowane dotychczas rozwiązania techniczne nie zapewniają bezpieczeństwa załodze. Pokład 409 jest zaliczany do IV (najwyższej) kategorii zagrożenia metanowego. Ściana 4 ma 240 metrów długości. Prowadzona była po wzniosie, systemem poprzecznym z zawałem stropu na wysokości 2,6 metrów. Wznowienie wydobycia będzie możliwe po usprawnieniu systemu wentylacji i wprowadzeniu odmetanowania oraz pozytywnej opinii Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

do góry