Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji w sprawie wypadku w KWK (..)

Posiedzenie komisji w sprawie wypadku w KWK "Mysłowice-Wesoła"

7 Listopada 2014

Dzisiaj odbyło się drugie posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 roku KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła".
Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi realizacji czterech badań eksperckich, których tematy sprecyzowano na pierwszym posiedzeniu (15 października br.). Zapoznano się z dotychczasowymi ustaleniami dochodzeniowymi przyczyn i okoliczności wypadku z 6 października br. w KWK "Mysłowice-Wesoła". W rejonie zagrożenia znalazło się 37 osób, 30 zostało poszkodowanych. Przesłuchano do piątku 28 osób. Dotychczas nie przesłuchiwano jeszcze ratowników, którzy przebywali w wyrobisku przed zdarzeniem.
W informacji o przebiegu akcji ratowniczej stwierdzono, że prowadzono ją przez 29 dni. Była ona jedną z najdłuższych w powojennej historii polskiego górnictwa. Uczestniczyło w niej 1449 zastępów ratowniczych z okręgowych stacji ratowniczych w Jaworznie, Bytomiu i Zabrzu oraz kopalń WUG, JSW SA i KW SA. Ewakuowano z rejonu zagrożenia 36 osób kolejkami podwieszanymi, pociągami sanitarnymi i na noszach. Jednego pracownika uznano za zaginionego i prowadzono jego poszukiwania przez 12 dni. Został odnaleziony 18 października o godz. 1.37, w odległości ok. 410 metrów od skrzyżowania z pochylnią I wschodnią. Lekarz stwierdził zgon poszkodowanego o godz. 2.38. Kierownik akcji ratowniczej korzystał ze wsparcia zespołu doradczego, który odbył 12 posiedzeń. Akcję zakończono 3 listopada o godz. 20.47. Wybudowano 11 tam o konstrukcji przeciwwybuchowej oraz korek wodny przewyższający o dwa metry strop wyrobiska. 4 listopada trzy zespoły przedstawicieli: WUG, OUG w Katowicach i Prokuratury Okręgowej w Katowicach, przeprowadziły oględziny otamowanego rejonu. Wykonano pomiary atmosfery kopalnianej. Stwierdzono, że stan izolacji otamowanego rejonu pożarowego jest dobry.
Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi prac eksploatacyjnych w wyrobisku przed wypadkiem oraz analizami stanów zagrożeń tąpaniami, metanowego i pożarowego. Eksperci ustalając warunki , które kierownictwo kopalni powinno spełnić przed uruchomieniem wydobycia w na poziomie 665 brali pod uwagę wszystkie rodzaje wstrząsów, które mogą wystąpić po uruchomieniu ściany 522.
Obrady prowadził przewodniczący komisji - Wojciech Magiera, wiceprezes WUG. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 11 grudnia br.

do góry