Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

7 Listopada 2014

W Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Piekary" w Piekarach Śląskich, 6 listopada 2014 r., odbyło się 17 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.
Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, centrali Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz dyrektorzy KWK "Piekary" i KWK "Bobrek-Centrum".
Na wstępie omówiono stan realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, dotyczących:
- występowania wstrząsów wysokoenergetycznych rejestrowanych w granicach gminy Piekary ze szczególnym uwzględnieniem usuwania ich skutków na powierzchni,
- przebiegu prac związanych z opracowaniem projektu remontu wiaduktu w ulicy Bednorza,
- rektyfikacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Roździeńskiego 9, 13, 15 i 17 w Piekarach Śląskich,
- przywrócenia wartości użytkowych zdegradowanym działalnością górniczą terenów po byłej kopalni "Andaluzja",
- prac związanych z planowaną budową przepompowni przy ul. Komunardów.
Ponadto omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Z przedstawionego materiału wynika, że w powyższym okresie sprawozdawczym pod terenami miasta Piekary Śląskie eksploatację prowadzić będzie jedna kopalnia: "Piekary".

do góry