Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji pod (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji pod terenami Rudy Śląskiej

15 Października 2009

W dniu 13 października 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej odbyło się 8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ" i zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej w III kwartale 2009 r. oraz w planowanej w IV kwartale 2009 r. i I kwartale 2010 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zaległości w ich usuwaniu.
Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu oraz problematyka realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w Rudzie Śląskiej.

do góry