Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji pod terenami Zabrza

16 Października 2009

W dniu 15 października 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy" w Zabrzu odbyło się drugie posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Piotr Wojtacha. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., zarządu ZG SILTECH Sp. z o.o. w Zabrzu oraz zastępca prezydenta Zabrza.

 Omówiono zakres eksploatacji górniczej w III kw. 2009 r. oraz w planowanej w IV kw. 2009 r. i I kw. 2010 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych.
Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu KWK "Bielszowice", KWK "Sośnica-Makoszowy" i ZG SILTECH Sp. z o.o. oraz w opiniach właścicieli i administratorów ważniejszych obiektów i głównego uzbrojenia terenu. Ponadto omówiono zagadnienia realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu oraz problematykę realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w Zabrzu.

do góry