Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego

25 Marca 2009

W dniu 23 marca 2009 r. w siedzibie klubu NOT KW S.A., Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice przez KWK „Rydułtowy-Anna” i  KWK „Marcel”.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Zbigniew Schinohl. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A. oraz samorządu miast Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu KWK „Rydułtowy-Anna” i KWK „Marcel” oraz w opiniach właścicieli i administratorów ważniejszych obiektów i głównego uzbrojenia terenu.

Ponadto omówiono zakres eksploatacji górniczej w 2008 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu wywołanych działalnością górniczą.

Przekazano również informacje na temat planowanego zakresu eksploatacji górniczej w 2009 r. wraz z prognozami wpływów tej eksploatacji oraz poruszono problematykę usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2008 r.

do góry